Showing all 3 results

90.000250.000
90.000250.000
bộ 4 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-1 đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
25.000100.000
25.000100.000
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:

Phụ kiện làm tóc giả

Kim móc tóc giả – kim da

100.000300.000
100.000300.000
bộ 3 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty: