This post is also available in: English

GẢI PHÁP CHO NGƯỜI HÓI

This post is also available in: English

ẤN TƯỢNG TỪ BỘ TÓC

This post is also available in: English

TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÓC DÁN HAIR SYSTEM

100% tóc thật

Sale!
5.500.000
5.500.000
size 20.32 * 25.4 cm (8*10)
This option is required
#1b Mầu nâu đen (hung hung) #2
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
4.500.000
4.500.000
size 15.24 * 20.32 cm (6*8)
This option is required
#1 Mầu đen Tuyền #1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
5.000.000
5.000.000
size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
#1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
4.000.000
4.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
4.000.0004.500.000
4.000.0004.500.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
#1 Mầu đen Tuyền #1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
4.000.0004.500.000
4.000.0004.500.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
4.000.0005.000.000
4.000.0005.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
4.000.0005.000.000
4.000.0005.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay

Keo dán tóc

Sale!
700.000
Mua ngay
Sale!
750.000
Mua ngay
Sale!
182.000
Mua ngay
Sale!
300.000
Mua ngay

Băng dính dán tóc

Sale!
330.000
Mua ngay
Sale!
280.000
Mua ngay
Sale!
60.0005.000.000
60.0005.000.000
1 miếng 5 miếng 10 miếng 100 miếng
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

băng keo dán tóc

Băng dính Extenda Bond Mini

300.000
Mua ngay

Dưỡng da - dưỡng tóc - Phụ trợ

dụng cụ làm móc tóc giả

Sale!
Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

Đầu Xốp móc tóc giả giá rẻ

300.000325.000
300.000325.000
Chỉ đầu nhựa Đầu nhựa + kẹp giữ
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

kim móc tóc giả xuyên qua lưới

15.00060.000
15.00060.000
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
25.000100.000
25.000100.000
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

Chỉ cước may tóc giả d0.12mm

80.000
Mua ngay
20.000200.000
20.000200.000
số 2 số 3
This option is required
số lượng 1 số lượng 10 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
300.000350.000
300.000350.000
size Bé Size Trung
This option is required
Chỉ đầu nhựa Đầu nhựa + kẹp giữ
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
80.000
80.000
Kim cong chữ C - 6cm Kim cong chữ C - 7,6cm Kim cong chữ C - 9cm
This option is required
Qty:
Mua ngay

Phụ kiện làm tóc giả

Kim móc tóc giả – kim da

100.000300.000
100.000300.000
bộ 3 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
90.000250.000
90.000250.000
bộ 4 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-1 đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay

Sản phẩm Khác

Sale!
25.000
25.000
mầu đen mầu đỏ mầu xanh
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
6.00045.000
6.00045.000
số lượng 1 số lượng 10 Số lượng 6
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
100.000180.000
100.000180.000
số lượng 10 số lượng 5
This option is required
Mầu da mầu đen
This option is required
Qty:
Mua ngay

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

Sale!
300.000
Mua ngay
90.000250.000
90.000250.000
bộ 4 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-1 đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
300.000350.000
300.000350.000
size Bé Size Trung
This option is required
Chỉ đầu nhựa Đầu nhựa + kẹp giữ
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
330.000
Mua ngay