This post is also available in: English

GẢI PHÁP CHO NGƯỜI HÓI

This post is also available in: English

ẤN TƯỢNG TỪ BỘ TÓC

This post is also available in: English

TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÓC DÁN HAIR SYSTEM

100% tóc thật

Sale!
VND6.500.000 VND5.500.000
VND6.500.000 VND5.500.000
size 20.32 * 25.4 cm (8*10)
This option is required
#1b Mầu nâu đen (hung hung) #2
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND5.000.000 VND4.000.000
VND5.000.000 VND4.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7)
This option is required
#1 Mầu đen Tuyền
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND4.500.000
VND4.500.000
size 15.24 * 20.32 cm (6*8)
This option is required
#1 Mầu đen Tuyền #1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND6.000.000 VND5.000.000
VND6.000.000 VND5.000.000
size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
#1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND5.000.000 VND4.000.000
VND5.000.000 VND4.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND4.000.000VND4.500.000
VND4.000.000VND4.500.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
#1 Mầu đen Tuyền #1b Mầu nâu đen (hung hung)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
VND4.000.000VND4.500.000
VND4.000.000VND4.500.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND4.000.000VND5.000.000
VND4.000.000VND5.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND4.000.000VND5.000.000
VND4.000.000VND5.000.000
size 12.7 * 17.8 cm (5*7) size 15.24 * 20.32 cm (6*8) size 17.8 * 22.86 cm (7*9)
This option is required
Qty:
Mua ngay

Keo dán tóc

Sale!
VND800.000 VND700.000
Mua ngay
Sale!
VND250.000 VND182.000
Mua ngay
Sale!
VND400.000 VND300.000
Mua ngay

Băng dính dán tóc

Sale!
Sale!
VND350.000 VND330.000
Mua ngay
Sale!
VND350.000 VND280.000
Mua ngay
Sale!
VND60.000VND5.000.000
VND60.000VND5.000.000
1 miếng 5 miếng 10 miếng 100 miếng
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

băng keo dán tóc

Băng dính Extenda Bond Mini

VND350.000 VND300.000
Mua ngay

Dung dịch tẩy keo dán

Dưỡng da - dưỡng tóc - Phụ trợ

dụng cụ làm móc tóc giả

Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

Chỉ cước may tóc giả d0.12mm

VND90.000 VND80.000
Mua ngay
Sale!
VND35.000VND280.000
VND35.000VND280.000
số 2 số 3
This option is required
số lượng 1 số lượng 10 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND400.000 VND300.000
VND400.000 VND300.000
size Bé Size Trung
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
VND100.000 VND80.000
VND100.000 VND80.000
Kim cong chữ C - 6cm Kim cong chữ C - 7,6cm Kim cong chữ C - 9cm
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

Kim móc tóc giả – kim da

VND40.000VND525.000
VND40.000VND525.000
bộ 3 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND120.000VND400.000
VND120.000VND400.000
bộ 4 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-1 đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

Phụ kiện làm tóc giả

Đầu Manocanh cho người làm tóc giả

VND400.000 VND350.000
Mua ngay

Sản phẩm Khác

Sale!
VND30.000 VND25.000
VND30.000 VND25.000
mầu đen mầu đỏ mầu xanh
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
VND6.000VND45.000
VND6.000VND45.000
số lượng 1 số lượng 10 Số lượng 6
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!
Sale!
VND100.000VND180.000
VND100.000VND180.000
số lượng 10 số lượng 5
This option is required
Mầu da mầu đen
This option is required
Qty:
Mua ngay

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

Sale!
VND400.000 VND300.000
Mua ngay
Sale!
VND120.000VND400.000
VND120.000VND400.000
bộ 4 đầu kim bộ 4 đầu kim + thân cán đầu kim 1-1 đầu kim 1-2 đầu kim 2-3 đầu kim 3-4
This option is required
số lượng 1 số lượng 5
This option is required
Qty:
Mua ngay
Sale!

dung dịch tẩy keo dán

dung dịch tẩy keo dán tóc (30ml)

VND120.000 VND100.000
Mua ngay
Sale!
VND350.000 VND330.000
Mua ngay