So sánh sự khác nhau dòng keo trong Ultra Hold với dòng keo sữa Safe Grip và Great White

Hẳn bạn đã sử dụng dòng keo trong dán tóc giả Ultra Hold và thấy rất tốt, nhưng bạn có cảm thấy rằng keo Ultra Hold có nhiều nhược điểm khiến bạn sử dụng rất vất vả, chính những nhược điểm của dòng Ultra Hold này khiến bạn muốn tìm một dòng keo dán tóc khác vẫn có chất lượng dính tốt như Ultra Hold nhưng khắc phục được các nhược điểm của keo Ultra hold.